• Lithuanian
  • English
  • Russian
MTVC
Mokymu, tyrimu ir vystymo centras - MTVC.LT
 
Liubove Murauskiene
liuba_0703m Moksliniai ir taikomieji tyrimai ekonomikos, sveikatos prieziuros, socialines apsaugos ir verslo srityse. Ekspertinis darbas sveikatos ekonomikos, sveikatos prieziuros, socialines apsaugos ir verslo srityse. Konsultacijos ekonomikos, sveikatos prieziuros, socialines apsaugos ir verslo srityse. Investiciniu projektu ir galimybiu studiju rengimas sveikatos prieziuros, socialines apsaugos ir verslo srityse. Informaciniu ir konsultaciniu paslaugu teikimas paraisku teikejams bei subsidiju gavejams is tarptautiniu fondu. Ekonominiai tyrimai specialiose sveikatos prieziuros srityse (pvz., ZIV/AIDS prevencija, psichikos sveikata). Istaigu vadyba ir projektu valdymas. Destymas mokymo kursuose Lietuvos klausytojams („Sveikatos ekonomika ir finansu valdymas“, „Finansinio valdymo informacija“, „Sveikatos prieziuros vadyba“, „Pirmines sveikatos prieziuros vystymas“, „Socialinis draudimas“). Destymas mokymo kursuose uzsienio klausytojams („Sveikatos prieziuros reformos Baltijos salyse“, „Sveikatos ekonomika“, „Sveikatos draudimas Lietuvoje“).
 
Marija Veniute
marija_0703m Moksliniai ir taikomieji tyrimai sveikatos prieziuros ir visuomenes sveikatos srityse. Investiciniu projektu ir galimybiu studiju rengimas sveikatos prieziuros, socialines apsaugos ir verslo srityse. Informaciniu ir konsultaciniu paslaugu teikimas paraisku teikejams bei subsidiju gavejams is tarptautiniu fondu. Sveikatos programu rengimas, konsultavimas, mokymai. Strateginis planavimas. Statistiniu ir epidemiologiniu duomenu analize sveikatos ir socialines apsaugos srityse. Destymas Vilniaus universitete Medicinos fakultete. Dalyvavimas organizuojant Siaures saliu visuomenes sveikatos mokyklos rengiamus tarptautinius visuomenes sveikatos mokymo programos kursus. Logistinis darbas, projektu koordinavimas ir administravimas.
 
Rūta stankutė 
  Ekpertizės  sritys: socialinė politika, socialinės paslaugos, socialinis darbas su pažeidžiamomis ir socialinės rizikos grupėmis, ES struktūrinių fondų parama ir projektų administravimas.Kompetencijos sritys: Tyrimai socialinės politikos, socialinio darbo, socialinių paslaugų srityse. Investicinių projektų ir galimybių studijų, paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimas. Konsultavimas, mokymai. Strateginis planavimas. Logistinis darbas, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimas, viešųjų pirkimų projektų rėmuose organizavimas.
 
viktorija venė
viktorija.jpg Veiklos sritys: medicininė, mokslinė įranga, sveikatos priežiūros, mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra. Tarptautinių mokslinių tyrimų projektų rengimas ir koordinavimas. 
 
 
Irina Strelan
ira_0703m Įstaigos veiklos buhalterinė ir finansinė apskaita, pirminių buhalterines apskaitos dokumentu apyvartos organizavimas ir forminimo teisingumo kontrolė. Savalaikio mokesčiu mokėjimo kontrolė ir ataskaitų paruošimas. Darbo sutarčių bei su darbo santykiais susietų dokumentų parengimas ir ataskaitų paruošimas. Tarpinių bei metinių finansines atskaitomybių parengimas. Pagrindinių finansinių rodiklių analizė bei išvadų pateikimas. Konsultacijos apskaitos ir mokesčiu klausimais. Įmonių apskaitos vidaus auditas.
   
 
 
 
 RIMA BAGDONAVIČIŪTĖ
  Įstaigos veiklos buhalterinė ir finansinė apskaita, pirminių buhalterines apskaitos dokumentu apyvartos organizavimas ir forminimo teisingumo kontrolė. Savalaikio mokesčiu mokėjimo kontrolė ir ataskaitų paruošimas. Darbo sutarčių bei su darbo santykiais susietų dokumentų parengimas ir ataskaitų paruošimas. Tarpinių bei metinių finansines atskaitomybių parengimas. Pagrindinių finansinių rodiklių analizė bei išvadų pateikimas. Konsultacijos apskaitos ir mokesčiu klausimais. Įmonių apskaitos vidaus auditas.
 
 
   
 

 
Next >

mtvc MTVC