• Lithuanian
  • English
  • Russian
MTVC
Mokymu, tyrimu ir vystymo centras - MTVC.LT


Buhalterinio aptarnavimo paslaugos apima:

Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apyvartos organizavimą ir forminimo teisingumo kontrolę bei įvykdymą.

Kliento pateiktu pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apskaitos iki suvestinių rezultatų, ataskaitą rengimą.

Mokėtinų mokesčiu sumų apskaitymas, nurodymų apie atliktinų mokesčių sumokėjimų teikimą bei savalaikio mokesčių mokėjimo kontrolę ir ataskaitų paruošimą.

Darbo sutarčiu bei su darbo santykiais susietų dokumentų parengimą bei ataskaitų paruošimą.

Tarpinės bei metinės finansinės atskaitomybės parengimą.

Pagrindinių finansinių rodiklių analize bei išvadų pateikimą.

Patarimus apskaitos ir mokesčių klausimais.

Konsultacijas mokesčių klausimais bei kitas sutartines paslaugas.


Siūlomo buhalterinio aptarnavimo paslaugų privalumai:

  • Aiškus atsakomybės pasidalijimas.
  • Profesionalus paslaugų atlikimas bei kokybės užtikrinimas.
  • Patikimumas bei praktiškumas.
  • Operatyvus informacijos apdorojimas bei pateikimas. Informacijos konfidencialumas.
  • Papildomų sąnaudų, būtinų buhalteriui ir jo darbo vietai išlaikyti, nebuvimas.
  • Garantijos.

 

mtvc MTVC