• Lithuanian
  • English
  • Russian
MTVC
Mokymu, tyrimu ir vystymo centras - MTVC.LT
Investiciniai projektai, galimybių studijos
VšĮ ‘MTVC” jau rengia investicinius projektus pareiškėjams, kurie siekia gauti ES struktūrinių fondų paramą 2007-2013 metais.

Per pastaruosius metus VšĮ „MTVC“ parengė daugiau nei dvidešimt investicinių projektų ir restruktūrizacijos planų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms (ligoninėms, visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms) Lietuvos valstybės biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšoms gauti.

***

2006 - 2008 m.VšĮ „MTVC“ rengė ir administravo projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos pagal šias priemones:

  •   BPD 1.4 priemonė „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“.
  • BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“;

 

  • BPD 1.5 priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

***

2004-2006 m. „MTVC“ ekspertai parengė keliasdešimt projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal įvairias BPD priemones:

 

  • BPD 1.4 priemonė „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“;

  • BPD 2.2 priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“;

  • BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“;

  • BPD 1.5 priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“;

  • BPD 3.1 priemonė „Tiesioginė parama verslui“ veiklų grupė – „Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla (taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra)“.

***

2006 m. kovo mėn. buvo parengta ir pristatyta studija „Mažeikių savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų esamos bazės įvertinimas, prioritetų gerinant sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir jose teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą nustatymas“.

Studija buvo atlikta 2006 m. sausio – vasario mėn. pagal Mažeikių savivaldybės užsakymą.

Studijos tikslas buvo nustatyti pagrindus bei parengti argumentuotus pasiūlymus Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros strateginės veiklos planui.

Šiam tikslui buvo surinkta ir išanalizuota statistinė informacija ir atliktas statistinis modeliavimas; išanalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktai bei teisės aktų projektai. Taip pat buvo išnagrinėti užsienio praktikos bei tarptautinių organizacijų dokumentai ir įvertinta Mažeikių rajono savivaldybės įsteigtų šešių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla bei būklė, naudojant iš įstaigų vadovų ir iš kitų administracijos atstovų gautą informaciją. Ekonominio modeliavimo išdavoje buvo suformuluoti pasiūlymai, siekiant užtikrinti įstaigų veiklos gerinimą.

Šios studijos tekstas yra patalpintas Mažeikių savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: http://www.mazeikiai.lt/index.php?-915812624

***

2005-2006 m. VšĮ „MTVC“ ekspertai parengė dvi tarptautinių projektų paraiškas Europos Bendrijos visuomenės sveikatos programos finansavimui gauti.

***

2005 m. birželio-rugsėjo mėn. pagal Panevėžio miesto savivaldybės užsakymą mūsų įstaigos ekspertai atliko studiją „Panevėžio miesto pirminės asmens sveikatos priežiūros tinklo įvertinimas“.

Studijos tikslas - įvertinti Panevėžio miesto pirminės asmens sveikatos priežiūros tinklą bei pateikti rekomendacijas dėl tolimesnės jo plėtros.

Studijos rengimo eigoje buvo surinkta ir išanalizuota statistinė bei finansinė informacija; atlikta užsienio bei Lietuvos praktikos pirminės sveikatos priežiūros srityje aktualijų analizė; taip pat buvo atlikta teisės aktų bei pagrindinių įstaigų dokumentų analizė.

Po to buvo įvertinta įstaigų veikla bei būklė, naudojant įstaigų vadovų bei kitų administracijos atstovų pusei struktūrizuotų interviu metu gautą informaciją. Buvo apklausti visų savivaldybės įsteigtų įstaigų bei kelių privačių bendrosios praktikos gydytojų paslaugų teikėjai.

Tai pat buvo apklausti pacientai ir gyventojai.

Atlikus demografinę-epidemiologinę situacijos analizę bei prognozavimą ir pasitelkus ekonominį modeliavimą studijos pabaigoje buvo pateiktos rekomendacijos.

2005 m. gruodžio mėn. 8 d. ši studija buvo pristatyta Panevėžio miesto savivaldybėje.

 
< Atgal   Pirmyn >

mtvc MTVC