• Lithuanian
  • English
  • Russian
MTVC
Mokymu, tyrimu ir vystymo centras - MTVC.LT
Tarptautinis bendradarbiavimas

 

ProHealth 65+

Nuo sausio 2015 m. VšĮ „MTVC“ yra partneris Europos Bendrijos 2008-2013 m. Sveikatos programo tarptautinio projekto sveiko senėjimo srityje. 

ProImmune

2012-2014 m. VšĮ „MTVC“ kaip asocijuotas partneris dalyvavo "Sveikatos darbuotojų imunizacijos skatinimo" tarptautiniame projekte, kuris yra vykdomas
gavus dalinį finansavimą is Europos Bendrijos 2008-2013 m. Sveikatos programos.

Daugiau apie projektą:   http://www.hproimmune.eu/index.php/hproimmune/why

Y-SAV

2011-2013 m. VšĮ „MTVC“ kaip asocijuotas partneris  vykdė "Jaunimo lytinės agresijos ir viktimizacijos" projekto veiklose. Projektas buvo vykdomas gavus dalinį finansavimą is Europos Bendrijos 2008-2013 m. Sveikatos programos. "MTVC" ekspertai atliko situacijos analizę, kiekybinius ir kokybinius tyrimus tikrinant mokslinių instrumentų tinkamumą, atliko konsultacijas Lietuvoje ir Bulgarijoje talkinant rekomendacijas mažinant lytinę agresiją Europos šalyse. Taip pat "MTVC" vykdėProjekto  priežiūros ir vertinimo funkcijas.

Daugiau apie projektą ir jo rezultatus: http://ysav.rutgerswpf.org/

CAMHEE 

2007-2010 m. VšĮ „MTVC“ kaip asocijuotas partneris dalyvavo tarptautiniame projekte „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas“, kuris buvo vykdomas gavus dalinį  finansavimą iš Europos Bendrijos visuomenės sveikatos programos.

Šiai paramai gauti apsijungė 35 asocijuoti partneriai iš 16 šalių - Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Vokietijos, Belgijos, Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Graikijos. Projekto įgyvendinimas truks 30 mėnesių.

Pagal šį projektą buvo parengtos  rekomendacijoss ir gairės Europos Sąjungos šalims vaikų ir paauglių psichikos sveikatos politikos bei praktikos įgyvendinimui.

Pagrindinis partneris – Valstybinis psichikos sveikatos centras prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

2007 m. rugsėjo mėn. "MTVC" ekspertės Liubovė Murauskienė ir Marija Veniūtė dalyvavo projekto CAMHEE narių suvažiavime Barselonoje (Ispanija), kur vyko Europos konferencija apie psichinę sveikatą. Čia "MTVC" ekspertės skaitė pranešimus, kurių temos buvo "Požiūris į psichiškai neįgalių asmenų socialinę integraciją Lietuvoje" ir "Investavimo ir finansavimopagrindo sudarymas"

barcelona_cimg1794.jpg

 

 

2008 m. „MTVC” ekspertės toliau dalyvavo projekto dviejuose darbo paketų veiklose („Šalių profiliai ir politikos”, „Geriausios praktikos. Ekonominis vertinimas”),  renkant informaciją apie Lietuvos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos strategiją ir praktikas  bei dalyvaujant seminaruose Vilniuje, Londone ir Osle.

 

 

 

Apie šį projektą: http://www.asoc-aen.es/web/docs/MHNews07-08-05.pdf

Eurocode 

2007 m. liepos mėn. „MTVC“ ekspertai dalyvavo informacijos apie socialinės pagalbos teikimą demencija sergantiems ir juos prižiūrintiems asmenims Lietuvoje rinkime ir ataskaitos rengime. Apklausos instrumentą parengė Europos Komisijos remiamas EuroCoDe projektas (Bendradarbiavimas demencijos srityje Europoje).

Apie šį projektą:  http://www.alzheimer-europe.org/?lm3=81D383E10416 

MHEEN-II

mheen_berlin_m

 

2005-2007 m. VšĮ „MTVC“ kaip asocijuotas partneris dalyvauja projekte „Psichikos sveikatos ekonomikos Europos tinklas. 2 fazė: tolesnė plėtra“ (MHEEN II).

 

Šio projekto veiklos tikslai yra psichikos sveikatos deinstitucionalizavimo, finansavimo, ekonomikos, psichikos sveikatos prevencijos ir plėtros problemų analizė 31 Europos šalyje.

 

2007 m. rugsėjo mėn. Londone, 2007 m. birželio mėn. Liublianoje, 2006 m. lapkričio mėn. Berlyne, vasario mėn. Barselonoje ir 2005 m. liepos mėn. Londone VšĮ „MTVC“ direktorė Liubovė Murauskienė dalyvavo projekto „Psichikos sveikatos ekonomikos Europos tinklas. 2 fazė: tolesnė plėtra“ (MHEEN II) darbiniuose susitikimuose.

Daugiau apie projektą skaitykite internete adresu http://www.mheen.org/

Daugiau apie projektą lietuviškai skaitykite mheen II pdf

MINDFUL

mindful_m

 

VšĮ „MTVC“ ekspertai dalyvavo projekto „Psichikos sveikatos informacija ir rodikliai Europos Sąjungos šalyse“ (MINDFUL) vykdomoje veikloje. Tai buvo 2004-2006 m. įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos Sąjungos Visuomenės sveikatos programos lėšų.

MINDFUL projekto tikslas yra patobulinti psichikos sveikatos informacijos būklę Europos Sąjungos šalyse, atliekant parengiamąjį darbą šioje srityje ir plečiant psichikos sveikatos stebėsenos sistemą, įtraukiant į ją net tik psichikos ligų gydymo, bet ir psichikos sveikatos ligų prevencijos rodiklius.

Vienas iš MINDFUL projekto siekinių – palyginti psichikos sveikatos informacines sistemas bei rodiklius naujosiose ES narėse, identifikuojant kokie psichikos sveikatos rodikliai renkami šalyje, vertinant jų prieinamumą, palyginamumą su kitomis ES šalimis. Galutinė projekto ataskaita pateikiama čia:

http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/9439E11C-BD13-4055-B4C8-120205E59A94/0/Annex2Slovenia.pdf.

Daugiau apie projektą skaitykite internete adresu http://www.stakes.fi/mentalhealth/mindful.html

 

WHO COLLABORATIVE STUDY ON SUBSTITUTION THERAPY OF OPIOD DEPENDENCE AND HIV/AIDS pekin_m

 

2006 m. gegužės 29 d. - birželio 2 d. Liubovė Murauskienė dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos vykdomo tarptautinio Narkotinių medžiagų priklausomybės ir ŽIV/AIDS projekto pagrindinių tyrėjų susitikime bei Pakaitinės priklausomybės nuo opioidų terapijos seminare Pekine, Kinijoje. Tyrėjų susitikime L. Murauskienė pristatė nepriklausomo proceso vertinimo eigą bei rezultatus.

Tyrimo metodologija buvo sukurta prieš 4 metus, dalyvaujant PSO narkotinių medžiagų ir alkoholio problemų bendradarbiavimo centrui iš Australijos Adelaidės universiteto (prof. Robert Ali) bei Moksliniam visuomenės sveikatos ir priklausomybės institutui iš Šveicarijos, Ciuricho (prof. Ambros Uchtenhagen).

Plačiau apie tyrimą skaitykite

http://www.who.int/substance_abuse/activities/treatment_HIV/en/index.html

2006 m. tyrėjų susitikime buvo aptarti Australijoje, Irane, Indonezijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Kinijoje, Tailande bei Ukrainoje atliktų tyrimų rezultatai.

Atlikto tyrimo preliminari ataskaita yra pateikta čia:

http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/substitution_therapy_opioid_dependence_hivaids_preliminary_report_2005.pdf

 


 

 

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais Lietuvos psichologų sąjunga  ir VšĮ „MTVC“  įgyvendino vienerių metų trukmės projektą „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“.

Projekto veiklos:

  1. Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koalicijos sukūrimas
  2. Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koalicijos sukūrimas
  3. Konstruktyvaus bendradarbiavimo su žiniasklaida mokymai NVO darbuotojams/nariams.
  4. Apskrito stalo diskusijų organizavimas apskrityse, pakviečiant diskusijai vietos politikus bei vietos bendruomenių aktyvistus
  5. Susitikimai su Seimo komitetų nariais
  6. Viešinimas. Viešinimo veiklas planuojama derinti su susitikimais su įvairių lygmenų politikais, t.y., susitikimus apskrityse bei Seime planuojama nušviesti žiniasklaidoje, apie sėkmingiausius susitikimus ar pasiektus susitarimus išplatinant pranešimus spaudai

  Projektas buvo finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ 
 
< Atgal

mtvc MTVC